Hovedseksjon

Drømmeskolen

Elevmentorer til drømmeskolen

Det er en skoleomfattende modell for å jobbe med det psykososiale læringsmiljøet i ungdomsskole og videregående opplæring ut i fra et helsefremmende perspektiv. Målet er å utvikle en skole hvor elevene blir sett og får brukt ressursene sine i et læringsmiljø som fremmer god psykisk helse for den enkelte elev.

 

Drømmeskolen skal i tillegg bidra til:

  • å gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen
  • å styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære rammer i skolen
  • å styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon