Hovedseksjon

Permisjonsreglement og søknadsskjema

Uansett er det viktig at man søker om permisjon i god tid, minimum tre uker før ønsket permisjon, og før bindende avtaler som for eksempel feriereiser, billettkjøp eller lignende inngås.

Det kan ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet.

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene / de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene / de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Skolen følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ingen vil få innvilget over 10 dager per skoleår. Det innvilges svært sjelden fri på 10. trinn etter vinterferien.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe. 

Retningslinjer for søknad om skolefri

I Opplæringsloven § 2-11 står det at "når det er forsvarlig kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen når permisjonstiden er ute."Skolen kan ikke innvilge permisjoner over to uker. Dersom elever er borte over to uker, anses dette som flyttemelding, og eleven blir skrevet ut av skolen. Eleven må da eventuelt skrives inn i skolen igjen.

Det finnes likevel retningslinjer for at man ved særskilt dokumentasjon kan få innvilget å beholde skoleplassen selv om man er borte utover 14 dager, og permisjon ikke kan innvilges.

Dette gjelder ved:

  • gjennomføring av samværsrettforesattes
  • arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoletiden
  • foresattes arbeidsgiver har pålagt arbeid/ kurs/ videreutdanning i annen kommune/ land for en periode (innenfor gjeldende skoleår)
  • utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon
  • andre særlige forhold