Hovedseksjon

Om valgfag

Elever syr i stoff

Valgfagene ble innført for å gi elevene tilbud å velge et praktisk innslag i en ellers teoritung hverdag. Det er lagd læreplaner for 14 ulike valgfag, men ikke alle tilbys på Skøyenåsen skole. 

Vurdering i valgfag:

Elevene får standpunktkarakter (sluttvurdering) når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag i to eller tre år, da er det karakter fra siste året man har dette valgfaget som gjelder.


Ved slutten av ungdomsskolen kan eleven ha hatt ett, to eller tre forskjellige valgfag. Det regnes et gjennomsnitt av de forskjellige valgfagene man har hatt. Ved innsøking til videregående skole har man da uansett kun én valgfagskarakter som påvirker den totale poengsummen man søker med.
  
Dersom eleven har det samme valgfaget over tre år, så vil det settes standpunktskarakter i slutten av 10.klasse som føres på vitnemålet. Det regnes ikke et gjennomsnitt av karakterer i 8.-10.klasse.
 
I tabellen under ser du utregningene av standpunktkarakterer ved forskjellige kombinasjoner av valgfag 8.-10.klasse:

 

8.klasse
Valgfag
Karakter

9.klasse
Valgfag
Karakter

10.klasse
Valgfag
Karakter

Standpunktkarakter

Mulighet A

Samme valgfag over tre år

Fysisk aktivitet

Karakter 4

Fysisk aktivitet

Karakter 3

Fysisk aktivitet

Karakter 5

Det vil stå 5 på vitnemålet

Mulighet B

Samme valgfag i 8. og 9. trinn, og et nytt på 10.trinn

Fysisk aktivitet

Karakter 4

Fysisk aktivitet

Karakter 3

Medier og kommunikasjon

Karakter 5

Det vil stå 3 og 5 på vitnemålet, men inntakskontoret bruker gjennomsnittet av disse.

Mulighet C

Forskjellig valgfag hvert år fra 8-10.trinn

Fysisk aktivitet

Karakter 3

Friluftsliv

Karakter 4

Design og redesign

Karakter 5

Det vil stå 3, 4 og 5 på vitnemålet, men inntakskontoret bruker gjennomsnittet av disse.

Mulighet D

Samme valgfag på 8. og 10.trinn, men et annet på 9.trinn

Fysisk aktivitet

Karakter 4

Medier og kommunikasjon

Karakter 3

Fysisk aktivitet

Karakter 5

Det vil stå 3 og 5 på vitnemålet, men inntakskontoret bruker gjennomsnittet av disse.

Mulighet E

Samme valgfag på 9. og 10.trinn, men et annet på 8.trinn

Produksjon for scene

Karakter 4

Programmering

Karakter 3

Programmering

Karakter 5

Det vil stå 4 og 5 på vitnemålet, men inntakskontoret bruker gjennomsnittet av disse.

Valgfag 8. trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Programmering

Valgfag 9. trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Programmering

Valgfag 10. trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Design og redesign
 • Programmering