Om valgfag

Liten forskergutt

Valgfagene ble innført for å gi elevene tilbud å velge et praktisk innslag i en ellers teoritung hverdag. Det er lagd læreplaner for 14 ulike valgfag, men ikke alle tilbys på Skøyenåsen skole. 

Vurdering i valgfag:

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag i to eller tre år, da er det karakter fra siste året man har dette valgfaget som gjelder.


Ved slutten av ungdomsskolen kan eleven ha hatt ett, to eller tre forskjellige valgfag. Det regnes et gjennomsnitt av de forskjellige valgfagene man har hatt. Ved innsøkning til videregående skole har man da uansett kun en valgfagskarakter som påvirker den totale poengsummen man søker med.

Eksempel: Samme valgfag i 8. og 9. men ikke 10. Standpunkt blir da gjennomsnitt av karakter fra 9. og 10. klasse.

Valgfag 8. trinn 2021/22

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
 • Programmering

Valgfag 9. trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Medier og kommunikasjon
 • Teknologi og design
 • Programmering
 • Innsats for andre

Valgfag 10. trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Programmering
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon