Hovedseksjon

Søknad om skoleplass eller skolebytte

Søknadsfrist er 17. mars. Skolen fordeler plasser til neste skoleår etter denne dato. 

Kriterier for prioritering av skoleplass:

 1. Eleven bor innenfor skolens inntaksområde
 2. Nærhet til skolen
 3. Eleven har søsken på skolen
 4. Eleven har spesielle dokumenterte behov
  1. trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
  2. sosiale og/eller medisinske forhold.
  3. ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø.
  4. søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn innskrivningsskolen.