Hovedseksjon

Vår profil

Vi har fokus på trivsel og god måloppnåelse. Skøyenåsen skole preges av høy grad av trivsel både blant elever og ansatte, noe vi får bekreftet gjennom den årlige elevundersøkelsen. 

Skolen jobber systematisk og målrettet med helhetlig læringsmiljø, klasseledelse og pedagogisk utviklingsarbeid, som et ledd i å fremme trivsel og gode faglige resultater. Et ledd i dette arbeidet er prosjekt "Drømmeskolen", som er en tiltaksmodell for å fremme psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen der elevmedvirkning er en viktig faktor.

Skole-hjemsamarbeid er viktig og det legges opp til en god dialog med elever og foresatte om den enkelte elevs læring og utvikling. 

Les mer om skolens resultater og måloppnåelse på min.osloskole.no. 

Skolens historie

Skolen ble bygget i 1968 som en ren ungdomsskole. På 90-tallet ble den stengt i 5 år, før den i 1997 ble pusset opp og åpnet på nytt. 

I dag har skolen 8 paralleller på 9. og 10. trinn og 7 paralleller på 8. trinn. Totalt har skolen ca 650 elever samt over 60 ansatte.

Elevene kommer hovedsakelig fra barneskolene Østensjø, Godlia og Trasop, men også elever fra andre skoler søker seg til Skøyenåsen.