Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Bilde av forstørret klokke

Skøyenåsen skole har fine utearealer som innbyr til aktivitet. Elevene har tilgang til ballbinge, skaterampe, basketbane, bordtennisbord og sittegrupper. I storefri kan elevene oppholde seg i skolens gymsal, stillerom for f. eks. arbeid med lekser, eller i bilioteket. I aulaen er det  bordtennisbord og sittegrupper. I småfriminutt skal alle være ute. 

Om elevene velger å bevege seg bort fra skolens område i pausene er det viktig at de passer på å være tilbake til ny time starter. Vi oppfordrer alle til å være på skolens område i alle friminutt.

Ringetider:

  1. 08:30 - 09:30
  2. 09:35 - 10:35
  3. 10:45 - 11:45

    Storefri 11:45 - 12:15

  4. 12:15 - 13:15
  5. 13:25 - 14:25
  6. 14:25 - 15:25