Organisering av skoledagen

Bilde av forstørret klokke

Skøyenåsen skole har fine utearealer som innbyr til aktivitet. Elevene har tilgang til ballbinge, skaterampe, basketbane, bordtennisbord og sittegrupper. I storefri kan elevene oppholde seg i skolens aula, auditoriet, stillerom for f. eks. arbeid med lekser, eller i bilioteket. I aulaen er det kantine, bordtennisbord og sittegrupper. I småfriminutt skal alle være ute. 

Om elevene velger å bevege seg bort fra skolens område i pausene er det viktig at de passer på å være tilbake til ny time starter. 

Ringetider:

  1. 08:15 - 09:15
  2. 09:25 - 10:25
  3. 10:35 - 11:35

    Storefri 11:35 - 12:05

  4. 12:05 - 13:05
  5. 13:15 - 14:15
  6. 14:25 - 15:25