Hovedseksjon

Utekontakten

Utekontakten ønsker at ungdommene i bydel Østensjø skal ha et variert aktivitetstilbud og at det skal være gratis. De har forskjellige typer aktivitetet og man har muligheten til å møte ungdom fra hele bydelen.

Utekontakten kan være en samarbeidspartner som lytter, gir råd og veiledning og hjelper til med det meste av det som barn og unge strever med. Dette kan være: skole (mobbing, mistrivsel), relasjoner til voksne eller venner, forelskelse/sekualitet, ensomhet, bolig og mye mer.

Om utekontakten

Hva kan du forvente av Utekontakten?

- At de er tilstede i ungdomsmiljøet
- At de har god kunnskap om ungdomsmiljøet i Bydel Østensjø
- At de har god kunnskap om ulike tilbud for barn og unge
- At de har god kunnskap om ulike hjelpetiltak og barn og unges rettigheter og plikter
- At de tar deg på alvor
- At de overholder taushetsplikten


Hvem kan bruke tjenestene?

- Alle barn og unge i alderen 10 til 23 år
- Foreldre og foresatte til barn og unge i denne aldersgruppen
- Samarbeidspartnere

Kontaktperson

Skøyenåsen skole har en egen kontaktperson i Utetjenesten.

Navn: Marte Vik Edvardsen 

Telefon: 91 56 09 08

Vakttelefon utekontakten bydel Østensjø: 94 88 90 90