Hovedseksjon

Fraværsmelding til kontaktlærer

Everyday

For å få til et godt skole-hjem samarbeid er det viktig at kontaktlærer mottar fraværsmeldinger. Fraværsmelding sendes første dag eleven er tilbake på skolen etter sykdom. Benytt helst appen skolemelding eller epost. Epostadresser til de ansatte finner du på siden kontakt oss.

Fraværsoversikten til ditt barn finner du ved å logge inn i portalen til Osloskolen. Udokumentert fravær kan tolkes som skulk, og vil få innvirkning på ordenskarakter.

Det er også viktig å melde sykefravær så tidlig som mulig. Til dette skal appen skolemelding eller e-post til kontaktlærer benyttes. 

Gå til vår side med informasjon som gjelder ved sykefravær

Hva betyr fraværskodene?

  • U - udokumentert fravær. Settes av faglærer når eleven er borte
  • L - dokumentert fravær. Settes av kontaktlærer når fraværsmelding er mottat fra foresatte
  • P - innvilget permisjon
  • A - Annen avtalt opplæring, som elevrådsarbeid eller samtale med ressursperson. Dette er ikke tellende
  • Ramme rundt hele dagen = hel dag
  • Rute = skoletime