Rådgivertjenesten

rådgiver

Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe en elev synes er vanskelig på skolen. Om det skulle bli behov for hjelp fra andre instanser vil rådgiver formidle kontakt. Det er også mulig å henvende seg til rådgiver hvis man trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgiverne har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.


Rådgiver hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeidet.

To rådgivere

Skolen har to rådgivere som arbeider i team, men som har hvert sitt ansvarsområde


Anne Vold-Johansen
Spesialpedagogikk og sosialpedagogikk

Telefon: 22 76 10 07

anne.vold-johansen@ude.oslo.kommune.no 

 

Arne Hagen
Karriereveiledning og innsøking

Telefon: 22 76 10 06
arne.hagen@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city