Skolemiljøutvalget

personer sort hvit

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Ta gjerne kontakt med medlemmer av skolemiljøutvalget her på Skøyenåsen skole for eventuelle spørsmål eller hvis du har forslag til aktuelle saker utvalget kan jobbe med.