Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

personer sort hvit

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Ta gjerne kontakt med medlemmer av skolemiljøutvalget her på Skøyenåsen skole for eventuelle spørsmål eller hvis du har forslag til aktuelle saker utvalget kan jobbe med.

Kontaktpersoner, SMU

FAU-representanter: Berit Bjørnsen og Kai Haavik
Lærerrepresentanter: Liv Bjerknes

Pål Reis (Sekretær/ass rektor)
Send epost 

Lars Foyn  (Politisk oppnevnt fra bydelsutvalget)

Send epost

Andreas Stuve og Khanitin Phetnok (elevrepresentant fra 10G og 10A)