Skolemiljøutvalget

personer sort hvit

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Ta gjerne kontakt med medlemmer av skolemiljøutvalget her på Skøyenåsen skole for eventuelle spørsmål eller hvis du har forslag til aktuelle saker utvalget kan jobbe med.

Kontaktpersoner, SMU

FAU-representanter: Els-Mari Weber og John Harald Johansen
Lærerrepresentanter: Liv Bjerknes og Nihada Keranovic

Pål Reis (Sekretær/ass rektor)
Send epost 

Lars Foyn  (Politisk oppnevnt fra bydelsutvalget)

Send epost

Ednor Lenth-Gomes og Viljar Olstad Hoem (elevrepresentant fra 10A og 9E)