Fraværsmelding til skolen

Hvis barnet ditt ikke kommer på skolen sender du melding enten via appen skolemelding eller portalen på skolens hjemmeside. Velg <Meld fravær>, skriv <navn på barnet>  <klasse>.  og kontaktlærere får melding automatisk når du sender. Send melding så tidlig som mulig.

Eksempel: Åpne appen, trykk på blyanten, trykk på <meld fravær> og skriv Ola Normann i 10H . Ditt barns kontaktaktlærere og fraværsgruppe for Skøyenåsen skole mottar meldingen automatisk så man trenger ikke velge mottaker.

Foreldrepulsen