Banner til forsiden

Skøyenåsen skole

Hovedseksjon

Fraværsmelding til skolen

Hvis barnet ditt ikke kommer på skolen sender du melding enten via appen skolemelding eller portalen på skolens hjemmeside. Velg <Meld fravær>, velg det barnet du skal melde fravær for og deretter tidspunkt. Kontaktlærere får melding automatisk når du sender.

Ditt barns kontaktaktlærere og fraværsgruppe for Skøyenåsen skole mottar meldingen automatisk så man trenger ikke velge mottaker.

Send melding så tidlig som mulig.

Foreldrepulsen