Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten i Bydel Østensjø

Hjerte og stetoskop

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

 

 

Helsesykepleiere:

Carine Dahl og Siri Amalie Hansen

Til stede på skolen: Mandag, onsdag og torsdag: 08:30 - 14.30. Tirsdag: 08.30 - 11.00

Telefon

Carine: 91 80 82 59

Siri: 90 55 60 04

E-post

carine.dahl@bos.oslo.kommune.no

siriamalie.hansen@bos.oslo.kommune.no

Postadresse:

Helsetjenester barn og unge

Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier:

Stallerudveien 97

0693 Oslo

 

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen

Telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no