Skolehelsetjenesten

Hjelp fra helsesøster

Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Tjenesten samarbeider med skolen om et program for helseopplysning.


Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.


Såkalt "Åpen dør" har en sentral plass i tjenestetilbudet. Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten førehandsavtale, men kan også gå innom for å "bestille time" selv.

 

Les mer på skolehelsetjenesten i Oslo kommune.  

Skolens tilbud

Helsesykepleier: 

Oddveig Vollan og Therese Salvigsen

Kontaktinformasjon: 

Epost: oddveig.vollan@bos.oslo.kommune.no

therese.salvigsen@bos.oslo.kommune.no

Telefon i kontorets åpningstid: 22 76 10 40. 

De kan også treffes på mobil. 

Oddveig: 90 55 60 04 og Therese: 90 88 50 39

Tilstede på skolen:
torsdag kl. 08:00 – 15:30 (Oddveig)

Mandag til onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 (Therese)

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleier, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes påfølgende dag. mariann.engvik@bos.oslo.kommune.no