Helsesykepleier:

Therese Salvigsen

Til stede på skolen: Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08:30 - 14.30. Tirsdag: 08.30 - 11.00

Mobil: 908 85 039

E-post: therese.salvigsen@bos.oslo.kommune.no

Postadresse: Stallerudveien 97, 0693 Oslo

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleier, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes:

jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no