Hovedseksjon

Ordensreglement

For at målsetningen om at skolen vår skal være en trygg og aktiv læringsarena for alle elever vil det være viktig at alle er godt kjent med ordensreglementet på skolen vår og at dette blir fulgt. 

 

Brudd på reglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og/eller adferd.