Administrasjon og drift

Administrasjon: 

Hilde Eriksen

Hilde Viig Pedersen (for tiden i permisjon)

 

Vaktmester:

Steinar Ancona

 

IKT-ansvarlig:

Helge Næss