Hovedseksjon

IKT - Elev-pc

Elever som jobber med PC

Skjema og retningslinjer for lån av pc finner du på denne siden.

Avtale og retningslinjer for bruk av IKT