Hovedseksjon

Fremmedspråk

Konsekvenser fremmedspråk

Når elevene på Skøyenåsen starter på 8.trinn har de valgt enten et fremmespråk (tysk, fransk, spansk) eller språkling fordypning (norsk eller engelsk). Etter at dette valget er gjort skal eleven normalt ha faget hele ungdomstrinnet. I løpet av første halvår har elevene i samråd med skolen mulighet til å gjøre omvalg. Hvis særlige hensyn tilsier det, kan skolen innvilge overgang på et seinere tidspunkt dersom det er plass på gruppen.

 

Valget om å ta et fremmedspråk på ungdomsskolen påvirker også de valgene man har på videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje. 

 

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

Alternativ 1:
Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).

 

Alternativ 2:
Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2) - Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Fremmedspråk:

Skøyenåsen skole tilbyr følgende fremmedspråk: 

  • Tysk
  • Fransk
  • Spansk

 

Det vil også være mulig å erstatte fremmedspråk med fordypning i engelsk.