Hovedseksjon

Norsk og engelsk fordypning

Engelsk fordypning

Engelsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske engelskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget skal bidra til å styrke elevenes totale språkkompetanse, deres evne til å forstå, lære og bruke språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Faget gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger som vil høyne forståelsen for språk, språklæringen og innsikten i engelsk kultur.

 

Norsk fordypning

Norsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske norskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget gir elevene mulighet til både å skaffe seg kunnskaper og å styrke sin totale språk– og tekstkompetanse, sin evne til å kunne bruke og lære språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Norsk fordypning gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger.

Konsekvenser VGS:

Elever som ikke har hatt fransk, spansk eller tysk på ungdomsskolen, og som begynner på et studiekompetansegivende utdanningsprogram, må ha et 2. fremmedspråk alle tre årene på videregående skole.

For ordens skyld: På de yrkesforberedende utdanningsprogrammene i videregående skole har man ikke 2. fremmedspråk.

 

Du kan lese mer om dette under fremmespråk her på hjemmesiden vår.