Hovedseksjon

Utdanningsvalg

Skilt valg av utdanning

I dette faget får elevene:

 • Yrkeserfaring og yrkesorientering
 • Lære om de 12 utdanningsprogrammene
 • Hospitere på videregående skole
 • Lære litt om hvilke yrkesmuligheter de ulike utdanningsprogrammene kan gi
 • Karriere- og interessetester som hjelper til med å forstå hva som kan passe for den enkelte
 • Fordype seg i et emne som gir smakebiter på innhold i enkelte utdanningsprogram
 • Veiledning i å velge riktig, i forhold til kompetanse og ambisjoner
 • Veiledning i å velge smart om man er usikker

 

Organisering av faget på Skøyenåsen - 9. trinn:  

Elevene har 2 timer pr uke i begge terminer. Undervisningen skjer i vanlig klasse og elevene får en fast faglærer. I fire perioder vil lærerne rullere med smakebiter fra de ulike utdanningsprogrammene. 

Organisering av faget på Skøyenåsen - 10.trinn: 

Elevene har 2 timer pr. uke gjennom første termin. Undervisningen skjer også her klassevis med en fast lærer. Undervisningen er lagt til mandager slik at de elevene som velger å delta på forsert løp i matematikk eller engelsk kan bruke timene til dette. 

 

Bildet over viser at man ikke trenger å gå studiespesialisering for å få studiekompetanse for å søke videre utdanning på høyskole og universitet. En yrkesfaglig start på VGS gir sånn sett flere muligheter.

 

Se også vår side om valg av videregående skole og hvordan man søker.

Hvorfor utdanningsvalg:

Hensikt:

 • Å knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen
 • Å få prøve ut interesser, evner og anlegg
 • Å få en økt innsikt arbeidslivets krav, utfordringer og muligheter

Mål: 

 • Faget utdanningsvalg skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring
 • Elevene på ungdomstrinnet skal foreta kunnskapsbaserte valg av fremtidig utdanning og yrke

 

 

Utdanningsprogrammene:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Idrettsfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Studiespesialisering (realfag/ språk, samfunnsfag og økonomi/formgivingsfag)
 • Teknikk og industriell produksjon