Hovedseksjon

VGS: Valg og innsøkning

Utdanningsvalg

På denne siden presenterer vi et årshjul for 10. trinn med viktige hendelser knyttet til valg og innsøking videregående skole.
Dokumentene ligger til de blir erstattet med nye, slik at noe av denne informasjonen vil være ment for forrige 10. trinn.

Årshjul:

September: Møte for foresatte med noe informasjon om videregående skole og hva som skal skje fremover mot søkedato

Oktober: Møte for elever og foresatte om valg av videregående skole
Oktober: Utdannings- og yrkesmesse
Oktober/november: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
Januar: Møte for foresatte om søknadsprossessen
1. februar: Søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag
1. mars: Ordinær søknadsfrist
Første halvdel av juli: Melding om inntak. Svarfrist


I tillegg blir alle elever tatt inn til gruppesamtale med rådgiver. Der det er behov for flere samtaler lages det individuelle avtaler. Foresatte er da også velkommen til å være med på disse samtalene ved behov/ønske.


Besøk på VGS:

I tillegg til dagsbesøk på VGS, vil det også være mulig å besøke de ulike skolene på åpen dag i januar/februar.

MinID

MinID er en elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlige tjenester på nett. 


Her kan du registrere deg for å bruke MinID, samt finne svar på de vanligste spørsmålene