Hovedseksjon

10. trinn

  • Klassens kontaktlærere
  • Klassens faglærere
  • Fag
  • Rom
  • Tidspunkt
  • Årets timeplaner har to perioder: I enkelte perioder vil timeplanene være noe endret. Dette vil bli varslet i god tid.

I dokumentboksen vil det alltid ligge oppdaterte timeplaner til de ulike klassene. 

Trinnansvarlig: Pål Reis
E-post: pal.reis@osloskolen.no