Hovedseksjon

Skolebibliotek

Bilde av bøker

På Skøyenåsen skole har vi et velfungerende bibliotek, som i flere år har blitt tilgodesett med midler til oppbygging, drift og vedlikehold av samlingene. Biblioteket fremstår i dag som et moderne skolebibliotek med et bredt utvalg av litteratur og ikt-utstyr, med fleksible åpningstider og en fagutdannet bibliotekar bak skranken. Her kan man låne bøker, jobbe med prosjekter og få veiledning, enten det gjelder boklån, internettsøk eller faglig stoff til en oppgave. Lånetiden på bøker er normalt 4 uker hvis ikke annet avtales. 

 

Vi tilbyr leksehjelp i bibliotekets lokaler fire dager i uken; mandag, tirsdag og torsdag (kl. 14.15–16.15), og onsdag (fra kl. 13.30–15.30). Det vil på disse tidspunktene være fra en-til-to voksne tilstede.

 

Regler på biblioteket: 

  • Arbeidsro
  • Spising og drikking er ikke tillatt ved datamaskinene
  • Mobiltelefoner skal være slått av
  • PC skal først og fremst brukes til skolearbeid
  • Rydd opp etter deg før du forlater biblioteket

Biblioteket:

Åpningstider: 

Mandag - torsdag: 08:15 - 16:30

Fredag: 08:15 - 15:00

 

Telefon: 

22 76 10 37

 

Bibliotekar (E-post): 

Knut Einar Sundlisæter

 

Du kan søke etter bibliotekets bøker her