FAU

Voksne for barn

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges for to år.

 

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAUs medlemmer

8A

 

FAU

Evt. Vara

Hans Petter Simonsen

 

Mob. 95 94 95 20

 

hans.petter.simonsen@gmail.com

 

 

 

8B

 

FAU

evt. Vara

Annette Grymyr

Cathrine Whist

Mob. 98 23 69 34

Mob. 47 27 28 81

annettegrymyr@gmail.com

ca-wh@online.no

 

 

8C

 

FAU

evt. Vara

Hege Friberg

 

Mob. 92 69 14 32

 

hegefriberg@gmail.com

 

 

 

8D

 

FAU

Evt. Vara

Rakel A.Korsvold

Nina Skaugvolldal

Mob. 90 87 63 84

Mob. 93 81 87 57

rakel.korsvold@gmail.com

nsk@udi.no

 

 

8E

 

FAU

Evt. Vara

Lous Sit

Kai N.Grønseth

Mob.  90 52 57 82

Mob. 90 84 42 85

louis.sit@getmail.no

kai@clemco.no

 

 

8F

 

FAU

Evt. Vara

Mill-Hege Bertheussen

Anja-Lise Munro

Mob. 90 07 58 04

Mob. 93 43 28 60

millhege@gmail.com

anja.l.munro@gmail.com

 

 

8G

 

FAU

Evt. Vara

Anette N.Moritz

 

Mob. 95 82 27 41

 

anette.moritz@gmail.com

 

 

 

8H

 

FAU

Evt. Vara

Lars Lundby

Mari Bræin Faaberg

Mob.  97 40 31 14

Mob. 94 05 73 40

lalun@mattilsynet.no

Mari_faaberg@hotmail.com

 

 

9A

 

FAU

Evt. Vara

Tone Birkemoe

Gry Tollefsen

Mob. 92 04 93 31

Mob. 91 86 76 78

tone.birkemoe@gmail.com

gry.tollefsen@gmail.com

 

 

9B

 

FAU

Evt. Vara

Siv Havåg

 

Mob. 47894685

 

sivsjoen@hotmail.com

 

 

 

9C

 

FAU

Evt. Vara

Els-Mari Weber

Ida-Eline Engh

Mob. 41 24 27 17

Mob. 91 88 36 76

els.mari.weber@getmail.no

idaeline@gmail.com

 

 

9D

 

FAU

Evt. Vara

Lene Gjørva

 

Mob. 90 63 61 19

 

lene@family.no

 

 

 

9E

 

FAU

Evt. Vara

Hanne Marie Huitfeldt

 

Mob. 92 85 13 64

 

hanne.huitfeldt@gmail.com

 

 

 

9F

 

FAU

Evt. Vara

Marius Botten

Henriette Vigtel

Mob. 98 88 53 62

Mob. 91 72 84 48

mariusbotten@hotmail.com

henriettevigtel@hotmail.com

 

 

9G

 

FAU

Evt. Vara

John-Harald Johansen

May Britt Barli

Mob. 98 24 58 52

Mob. 99 61 83 50

johnjoh@gmail.com

mbarli@hotmail.com

 

 

10A

 

FAU

Evt. Vara

Hans Petter Simonsen

 

Mob. 95 94 95 20

 

hans.petter.simonsen@gmail.com

 

 

 

10B

 

FAU

Evt. Vara

Marianne Hella

Line Bandhusena

Mob. 48 12 60 38

 

mari-he2@online.no

lskaaraas@yahoo.no

 

 

10C

 

FAU

Evt. Vara

Jorun Holtet Øverby

 

Mob. 41 47 56 14

 

jorunhoeverby@gmail.com

 

 

 

10D

 

FAU

Evt. Vara

Maja Lunde

Eva M. Øvestad

Mob. 97 03 96 62

Mob. 97 03 38 22

majalunde@hotmail.com

stian.ovestad@online.no

 

 

10E

 

FAU

Evt. Vara

Solveig Gustad Helleland

 

mob: 48 35 05 59

 

dalenhelleland@gmail.com

 

 

 

10F

 

FAU

Evt. Vara

Lise Helset Eide

 

Mob: 93245358

 

lisehelset@gmail.com

 

 

 

10G

 

FAU

Evt. Vara

Linn Kristin Stølan

 

Mob.  40 60 50 05

 

linn_stolan@hotmail.com

 

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

FAU skal:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Andre dokumenter