Informasjon til foresatte om innsamling

Jobbdag og innsamling til barnehjem i Kambodsja, onsdag 5.april 2017

 

Etter en svært vellykket innsamling i fjor ønsker vi også i år å samle inn penger til et til barnehjemmene CPCDO og SCCDO i Phnom Penh i Kambodsja. Dette gjøres som et alternativ til OD-dagen. Barnehjemmene drives av ildsjelene Unni Thorbjørnsen og Jakob Gjøsæter fra Arendal, som var på besøk på skolen i februar og snakket om prosjektet til årets 8.trinn.

 

3.april vil det arrangeres en temadag for alle elevene på skolen. Tema for dagen vil være Kambodsja, og elevene skal i løpet av dagen bli bedre kjent med kulturen, historien, geografien og naturen i landet. De vil også få litt bedre kjennskap til barnehjemmene og prosjektene der.

 

Den store fattigdommen i Kambodsja, der ca 23% av befolkningen er analfabeter og over 55% av bybefolkningen bor i slumstrøk, gjør slike innsamlinger til et viktig bidrag for å kunne gi noen muligheten til et mer verdig liv. Pengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å bygge et nytt bygg på ett av barnehjemmene, og til å bytte fra kulldrevet til gassdrevet fyring ved begge barnehjemmene. I tillegg vil noen av pengene bli satt av til høyere utdanning for barna. Det er ingen administrative utgifter knyttet til prosjektet, og pengene går uavkortet til barna på barnehjemmene.

 

Minstebeløpet er 300 kr, men det er selvfølgelig lov til å arbeide inn mer. Den klassen som arbeider inn mest penger, vinner en hyggelig aktivitet for hele klassen sin.

Vi oppfordrer på det sterkeste at elevene arbeider inn pengene, og forsøker å skaffe seg jobb utenfor hjemmet. Elevene på 8. og 9.trinn har den siste uken deltatt på et jobbsøkerkurs i regi av Kambodsjakomiteen, og dette er en fin mulighet til å sette det de har lært ut i praksis.

 

Pengene elevene arbeider inn, kan settes inn på konto 2801 33 61616, eller vippses til telefonnummer 45801957. Vi ønsker så lite kontanter som mulig, men tar selvfølgelig imot det også. Arbeidsgivere vil få et eget informasjonsskriv. Der påføres beløp, betalingsmetode og underskrift fra arbeidsgiver. Slippen leveres ferdig signert til skolen så snart som mulig etter jobbedagen.

 

Dersom dere ønsker mer informasjon, kan du lese mer om prosjektet vårt på Skøyenåsen skoles hjemmeside, www.skoyenasen.osloskolen.no under fanen ”Om skolen”.

 

Vennlig hilsen elevråd og ledelse på Skøyenåsen skole.

 

Oslo, februar 2017

 

Vibeke Kjesbu

Rektor