Endringer i ledelsen på Skøyenåsen skole

Bilde av skolen med navn

Fra 15. november skal rektor Vibeke Larsen Kjesbu over i en midlertidig stilling i utdanningsetaten. Pål Reis er tilsatt som fungerende rektor og Klara Sørbøl Dalen er fungerende assisterende rektor. Denne endringen gjelder i første omgang frem til 15. februar 2022.