Hovedseksjon

Meld dere på Sommerskolen Oslo Påmelding er åpen fra 9. - 19. mai

Sommerskoleelever ute

Sommerskole for elever på ungdomstrinn og vgs

Elever på ungdomstrinnet og i videregående skole kan også delta på Sommerskolen Oslo. Det vil bli kurs i uke 25, 26 og 32. Påmeldingen for disse elevene åpner 9. mai. Kurstilbudet publiseres på sommerskolenoslo.no 

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle barn og unge på 1.–13. trinn som bor i Oslo.

Trenger du hjelp til å melde på barnet ditt? Ta kontakt med skolen barnet ditt går på eller med Sommerskolen Oslo.

Tilrettelegging i Sommerskolen

Sommerskolen er også for de elevene som trenger litt ekstra støtte.

Behov for tilrettelegging meldes inn som del av påmeldingen. Vi som jobber i sommerskolen vil deretter ringe dere som er foresatte for å innhente relevant informasjon om eleven.

Tilretteleggingen kan komme i ulike former: gjennom økt oppfølging, fysiske tilpasninger eller ved å kjenne igjen et vennlig ansikt på en voksen første dag.