Hovedseksjon

Mads Furu er ny rektor

Skøyenåsen skole, hovedbygget med skolens navn

Mads Furu starter i jobben som ny rektor 1. august 2022.

Vi ønsker ham velkommen til oss!