Invitasjon til eksamenskurs i matematikk høsten 2019

Lærer og elev

Velkommen til kurs i matematikk for 10. klasse høst 2019

Kongshavn videregående skole er leksesenterskole for ungdomsskolene i Oslo sør-øst. Kursene som tilbys er eksamensforberedende. I høst vil vi tilby temakurs i matematikk syv tirsdager i ukene 42 - 48 fra kl. 16.00-19.00. Kursene er nivådelt for å sikre god tilpasning.

Vi tilbyr to kursrekker (mer informasjon lenger ned på siden):

Rekke 1 (3 kvelder, uke 42 – 44): Tall, algebra og geometri. Fokus på oppgaveløsing rettet mot del 1 av eksamen (uten hjelpemidler).

Rekke 2 (4 kvelder, uke 45 – 48): Geometri, funksjoner, kombinatorikk og statistikk. Fokus på oppgaveløsning rettet mot del 2 av eksamen (med hjelpemidler, ha med PC med GeoGebra og Excel).

De fleste av dere kommer rett fra skolen og er sultne, vi serverer derfor enkel varmmat kl. 15.30-16.00.

Påmelding til tilbudet skjer igjennom hjemmesiden til Kongshavn vgs. Du kan få hjelp av rådgiverne på skolen din. Det er begrenset antall plasser på hver av kursene derfor må du prioritere hvilken kursrekke du fortinnsvis vil på. Påmelding skjer etter "først til mølla"-prinsippet dersom vi ikke kan tilby plass til all. Vi prioriterer slik at så mange som mulig vil få et tilbud, derfor må du i påmeldingen prioritere hvilken kursrekke du vil delta på.

Elektronisk påmelding via Kongshavn videregående skoles hjemmeside https://bit.ly/2kSXtw6

Påmeldingen åpner mandag  7. oktober kl 12.00 og stenger fredag 11. oktober kl 12.00.

 

Med hilsen

Knut Jørgen Kopperud                                        Bård Olav Johannessen

Rektor                                                                                                 Avdelingsleder realfag

Kongshavn videregående skole                                                Kongshavn videregående skole

 

 

Kursrekke 1 (Uke 42 – 44)

Kveld 1-1: Tall og Algebra

På kurset lærer du: Regnerekkefølge og løsing av del 1 oppgaver innenfor temaet.

Kveld 1-2: Bokstavregning

På kurset lærer du: Trekkesammen algebraiske uttrykk med tall og bokstaver. Aktuell for del 1 på eksamen.

Kveld 1-3: Geometri og måling

På kurset lærer du:  Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 1 på eksamen.

Kursrekke 2 (Uke 45 – 48)

Kveld 2-1: Geometri og Geogebra

På kurset lærer du:  Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 2-2 og 2-3: Funksjoner og Geogebra

På kurset lærer du:  Arbeide med funksjoner og hvordan man løser og besvarer disse i Geogebra.  Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 2-4: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk med Excel.

På kurset lærer du:  Eksamenoppgaver innenfor tema. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.