Foreldreundersøkelsen 2018 gjennomføres i perioden 12.03-15.04

Gjeng med ungdom på videregående skole.

HVOR FORNØYD ER DU MED DITT BARNS SKOLEMILJØ?

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2018. Her kan du si din mening om ditt barns trivsel, læring og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Hva er foreldreundersøkelsen?

  • Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • Gjennomføres i Osloskolen fra 12. mars til 15. april 2018.


Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

  • Én foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din.
  • Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn.
  • Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
  • Det vil ta ca. 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

 

Hvem gjelder undersøkelsen for?

  • Foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta.


Hva spør vi om?

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel; det vil si skolemiljøet. Andre temaer som støtter opp under trygghet og trivsel, er støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Personvern

Alle svar i Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt og vil kun inngå i skolens samlede resultater.
Foresattes tilbakemelding er svært viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!