Hovedseksjon

Foreldremøte for 8. trinn

To jenter hjelper hverandre med lekser.

For elevene på 8. trinn er Skøyenåsen en ny skole med nye arenaer, det er den også for de fleste av dere som foreldre. Vi håper å se dere alle på foreldremøtet. Vi starter i aulaen og går deretter til klasserommene hvor dere møter kontaktlærerne.

Agenda i aulaen

  • Generell informasjon v/ skolens ledelse

Agenda i klasserommet (v/kontaktlærere)

  • Presentasjon av lærere
  • Læringsmiljø (sosialt og faglig)
  • Informasjon om timeplaner og gruppeinndelinger
  • Informasjon om fraværsoppfølging og skolens ordensreglement
  • Informasjon om periodeplaner/ ukeplaner/ lekseplaner
  • Valg av representant til FAU/ klassekontakt
  • Eventuelt

Møtet vil vare til ca. kl. 20.00