Skøyenåsen skole ønsker alle en fin 17. mai-feiring

Skøyenåsen i toget

Gratulerer med dagen! 17.mai er Norges nasjonaldag, dagen da Norges grunnlov ble undertegnet på Eidsvoll i 1814. Mange av dere på Skøyenåsen har vært på besøk i Eidsvollsbygningen og kjent på tyngden av det historiske alvoret som lå i beslutningene som ble tatt der. Frihet til det norske folket, og viktigst, rettigheter til det norske folket forankret i en grunnlov.

Måten vi feirer nasjonaldag på i Norge er spesiell i en internasjonal sammenheng. De aller fleste av oss er vokst opp med en feiring av dagen som innebærer å gå i tog, enten som korpsmusikant eller sammen med klassen og skolen gjennom hovedgata i byen med vinkede og smilende foreldre og besteforeldre som tilskuere. Barnetoget sånn som vi kjenner det ble arrangert første gang i 1870, for 150 år siden, etter initiativ fra Bjørnstjerne Bjørnson.

De fleste av oss forbinder 17.mai med frihet, samhold og selvstendighet. De fleste av oss har kjent på følelsen av ikke å kunne ta egne valg de siste ukene, følelsen av at friheten blir innskrenket. Et virus har truet og truer samfunnet vårt, og det er satt inn tiltak som regulerer og innskrenker friheten vår. Det er vi ikke vant til i Norge, mange av oss tar retten å kunne ta selvstendige, egne valg som en selvfølge.

I år blir det en annerledes 17.mai-feiring. Vi må tilbake til 2.verdenskrig for å finne forrige gang barnetoget i Oslo har vært avlyst. Sammenligningen med 2.verdenskrig retter blikket mot alvoret som har preget Norge siden skolen og veldig mye annen aktivitet stengte ned. For dere som går på Skøyenåsen skole har perioden etter 13.mars betydd hjemmeskole og begrenset mulighet til kontakt med venner. Mye innetid og lite utetid. Mange av dere har vært engstelige for viruset og konsekvensene det fører med seg. Allikevel har dere stått på og engasjert dere i læring. Lærerne deres sier at de er imponert over innsatsen dere allikevel har lagt i skolearbeidet i denne perioden.

Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse at det er først og fremst dere ungdommene som må gjøre ting annerledes. Også 17.mai blir annerledes. 17.mai 2020 kommer til å skrive seg inn i historien som året da nesten 70 000 elever ikke gikk i barnetog i Oslo. Kanskje det betyr at enda flere ungdomsskoleelever på Skøyenåsen skole vil gå i tog neste skoleår og huske året hvor det ikke var mulig? Selv om 17.mai blir annerledes håper jeg at dere alle får en fin 17.mai feiring, at dere tar vare på hverandre og at dere husker på hvor heldige dere er som vokser opp i Norge og hvor viktig det er at vi kjemper for at alle skal ha det like bra som oss,

 

Gratulerer med dagen!

Hilsen Vibeke Kjesbu, rektor Skøyenåsen skole

Flaggheising på Skøyenåsen skole